villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Italijanska keramika, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Italijanska keramika, keramika, keramika beograd, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine

Izdavačka produkcija 2016.

 

ŠOTRA, Dušan, 1948-
Mašinski elementi 1 / Dušan Šotra. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 197 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 250. – Bibliografija: str. 197.

ISBN 978-86-86691-64-4
621.81(075.8)

COBISS.SR-ID 220833804

 

 

ŠOTRA, Dušan, 1948-
Mašinski elementi 2 / Dušan Šotra. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 133 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 250. – Bibliografija: str. 131.

ISBN 978-86-86691-65-1
621.81(075.8)

COBISS.SR-ID 220834828

 

 

KARASTOJKOVIĆ, Zoran, 1951-
Površinska zaštita metala / Zoran Karastojković. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – VIII, 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 214-215.

ISBN 978-86-86691-70-5 (broš.)
620.197:669(075.8)
621.793/.794(075.8)
667.63(075.8)

COBISS.SR-ID 223822348

 

 

ŽIVKOVIĆ, Dragan, 1953-
Hidraulika i pneumatika / Dragan Živković. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 254 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 251-254.

ISBN 978-86-86691-63-7
532/533(075.8)
621.5/.6(075.8)

COBISS.SR-ID 220832524

 

 

POPOVIĆ, Radivoj S., 1951-
Integralno upravljanje kvalitetom / Radivoj S. Popović, Vesna Šotra. – Novi Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Novi Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 265 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 200. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 253-255.

ISBN 978-86-86691-67-5
005.6

COBISS.SR-ID 220868620

 

 

ŽIVKOVIĆ, Dragan, 1953-
Nove proizvodne tehnologije / Dragan Živković, Vesna Šotra. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 189-192.

ISBN 978-86-86691-68-2
621.9.04:669
621.7.04:669

COBISS.SR-ID 223140364

 

 

ŽUNJANIN, Radiša, 1953-
Otpornost materijala / Radiša Žunjanin, Micko Lepojević. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 221.

ISBN 978-86-86691-69-9
539.3/.4(075.8)
624.04(075.8)

COBISS.SR-ID 223142412

Comments are closed.

↓