villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Italijanska keramika, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Italijanska keramika, keramika, keramika beograd, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine

2015.

 

DIHOVIČNI, Đorđe, 1965-
Objektno orijentisano programiranje / Đorđe Dihovični. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 267 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 267.

ISBN 978-86-86691-57-6 (broš.)
004.42.045(075.8)

COBISS.SR-ID 212888076

 

 

ŽIVOJINOVIĆ, Danijela, 1974-
Kompjutersko projektovanje I / Danijela Živojinović. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 182 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 182.

ISBN 978-86-86691-59-0 (broš.)
004.42AUTOCAD(075.8)
004.925.8(075.8)

COBISS.SR-ID 213483276

 

 

ŽUNJANIN, Radiša, 1953-
Tehnička mehanika 2 / Radiša Žunjanin, Micko Lepojević. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 202 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 202.

ISBN 978-86-86691-60-6 (broš.)
531.1(075.8)
531.3(075.8)

COBISS.SR-ID 213780492

 

 

VISOKA tehnička škola strukovnih studija (Beograd)
Informator za buduće studente : školska 2015/16. godina. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 115 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 250.

ISBN 978-86-86691-61-3 (broš.)
377.36:62(497.11)(036)

COBISS.SR-ID 214033420

 

 

SMAJIĆ, Zajim, 1953-
Organizacija proizvodnje / Zajim Smajić. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – graf. prikazi, tabele. – 336 str. ; 24 cm

Kor. stv. nasl.: Organizacija proizvodnje 1. – Tiraž 200. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 331-336.

ISBN 978-86-86691-58-3 (broš.)
658.5

COBISS.SR-ID 213488908

 

 

ZBORNIK radova [Elektronski izvor] : … naučno-stručni skup „Energetska efikasnost“ / Visoka tehnička škola strukovnih studija ; glavni i odgovorni urednik Dušan Šotra. – Elektronski časopis. – 2013- . – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2013- . – 1 Optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Operativni sistem Windows (verzija 2000, XP, Vista, Windows 7…); instaliran Acrobat Reader. – Godišnje.

ISSN 2334-914X = Zbornik radova (Visoka tehnička škola strukovnih studija. CD-ROM)
62

COBISS.SR-ID 202217996

 

 

POPOVIĆ, Radivoj S., 1951-
Zavarivanje i spajanje materijala / Radivoj S. Popović, Dušan Šotra. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 325 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 318-321.

ISBN 978-86-86691-66-8
621.791/.792(075.8)

COBISS.SR-ID 220841740

 

 

TEHNIČKA dijagnostika : naučno-stručni i informativni časopis za oblast tehničke dijagnostike u tehničkim i srodnim disciplinama / glavni i odgovorni urednik Spasoje Šćepanović. – God. 1, br. 1 (2002)- . – Smederevo : TEHDIS,Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, 2002- (Beograd : Interpress 1847). – 29 cm

Tromesečno. – Uporedni naslov od br. 3 (2013) na engl. jeziku: Technical diagnostics. – Podnaslov: od br. 1 (2013) Naučno-stručni časopis; od br. 3 (2013) na engl. jeziku: Scientific and technical Journal; od br. 2 (2015) na srp. jeziku Naučno-stručni časopis. – Glavni i odgovorni urednik od br. 3 (2012) Dušan Šotra. – Izdavač: od br. 1 (2011) Visoka tehnička škola, Beograd; od br. 3 (2014) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd. – Štamparija od br. 1 (2014) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd. – Od br. 3 (2013) izlazi i na engl. jeziku; srp. i engl. izd. imaju produženu numeraciju na nivou godine; srp. izd. ima numeraciju br. 1 i 2, a engl. 3 i 4; tekst: od br. 3 (2014) na srp. jeziku; od br. 2 (2015) na srp. i engl. jeziku.

ISSN 1451-1975 = Tehnička dijagnostika
62(497.11)

COBISS.SR-ID 107426572

Comments are closed.

↓