villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Italijanska keramika, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Italijanska keramika, keramika, keramika beograd, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Ginekološka ordinacija, ginekolog, ginekološki pregled, ginekološki pregled novi beograd, ginekološki pregled beograd, ginekolog belville, kontracepcija, kondilomi, kolposkopija, ginekološka ordinacija

OBAVEŠTENJA KOMISIJE ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Kandidat Andrej Goranović, će braniti master rad pod naslovom ,,TEHNOLOGIJA LEMLJENJA INSTALACIONIH CEVI PRI IZRADI VRV SISTEMA“, 24.09.2020. godine u 12.00 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisij


Kandidat Milanko Aničić, će braniti master rad pod naslovom ,,AUTOMATSKO UPRAVLJANJE POSTROJENJEM ZA TRETMAN MULJA I OTPADNIH VODA ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE“, u utorak, 22.09.2020. godine u 14.00 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Master rad  Andreje Goranovića, pod naslovom ,,TEHNOLOGIJA LEMLJENJA INSTALACIONIH CEVI PRI IZRADI VRV SISTEMA“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 10. 09. 2020. do 17. 09. 2020. godine.

Komisija


Kandidat Aleksandar Erdeljan, će braniti master rad pod nazivom ,,OPTIMIZACIJA VREMENA OBRADE NA STRUGU HAAS ST35“, u utorak 22.09.2020. godine u 14.00  časova u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Master rad  Milanka Aničića, pod naslovom ,,AUTOMATSKO UPRAVLJANJE POSTROJENJEM ZA TRETMAN MULJA I OTPADNIH VODA ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 04. 09. 2020. do 11. 09. 2020. godine.

Komisija


Master rad  Erdeljan Aleksandara , pod naslovom ,,OPTIMIZACIJA VREMENA OBRADE NA STRUGU HAAS ST35“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 04. 09. 2020. do 11. 09. 2020. godine.

Komisija


Kandidat Valentine Perović, će braniti master rad pod nazivom ,,PREPOZNAVANJE LICA I FACIJALNIH EKSPRESIJA PRIMENOM VEŠTAČKE INTELIGENCIJE“, u petak 04.09.2020. godine u 14 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Kandidat Lazara Davidović, će braniti master rad pod nazivom   ,,TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE DELA (NOŽ ZA SEČENJE) NA CNC GLODALICI HAAS VI:3“, u sredu 01.09.2020. godine u 15 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Kandidat Milan (Dragan) Miščević, će braniti rad pod nazivom   “Primena robotike i kompjuterski upravljanih mašina u proizvodnji“, u četvrtak 03.09.2020. godine u 14 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Master rad  Lazara Davidovića, pod naslovom ,,TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE DELA (NOŽ ZA SEČENJE) NA CNC GLODALICI HAAS VI:3“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 10. 07. 2020. do 17. 07. 2020. godine.

Komisija


Master rad  Valentine Perović, pod naslovom ,,PREPOZNAVANJE LICA I FACIJALNIH EKSPRESIJA PRIMENOM VEŠTAČKE INTELIGENCIJE“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 10. 07. 2020. do 17. 07. 2020. godine.

Komisija


Kandidat Milan (Dragan) Miščević, koji je trebao da brani rad pod nazivom   “Primena robotike i kompjuterski upravljanih mašina u proizvodnji“, u četvrtak 09.07.2020. godine u 16.30 časova ODLAŽE SE DO DALJNJEG ZBOG BOLESTI KOMENTORA.


Kandidat  Srđan Anđelovski braniće master rad, pod naslovom ,,SISTEM ZA PODEŠAVANJE I PRAĆENJE PRETOVARENE OPREME, UZ PRIMENU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE“, dana   17.07.2020. godine, od 12 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Kandidat Milan (Dragan) Miščević, će braniti rad pod nazivom   “Primena robotike i kompjuterski upravljanih mašina u proizvodnji“, u četvrtak 09.07.2020. godine u 16.30 časova.

Komisija


Master rad  Srđana Anđelovskog, pod naslovom ,,SISTEM ZA PODEŠAVANJE I PRAĆENJE PRETOVARENE OPREME, UZ PRIMENU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 30. 06. 2020. do 07. 07. 2020. godine.

Komisija


Master rad spec. struk. inž. maš. Milana D. Miščevića, pod naslovom ,,PRIMENA ROBOTIKE I KOMPJUTERSKI UPRAVLJANIH MAŠINA U PROIZVODNJI“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 23. 06. 2020. do 30. 06. 2020. godine.

Komisija


Kandidat spec. struk. inž. maš. Nebojša Miljević, braniće master rad, pod naslovom ,,AUTOMATIZACIJA MAŠINE ZA PUNJENJE ČAŠA, DODAVANJEM PLC UPRAVLJAČKE JEDINICE“, dana 26. 06. 2020. godine, od 15:30 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Kandidat spec. struk. inž. maš. Nikola Ivetić, braniće master rad, pod naslovom ,,PRORAČUN, KONSTRUISANJE I IZRADA TRANSPORTNE TRAKE, PODSKLOPA UREĐAJA ZA PUNJENJE POSUDA TEČNOŠĆU “dana 26. 06. 2020. godine, od 16:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Kandidat spec. struk. inž. maš. Siniša Suvajdžić, braniće master rad, pod naslovom ,,PRORAČUN, KONSTRUISANJE I IZRADA PNEUMATSKOG PODSISTEMA UREĐAJA ZA PUNJENJE POSUDA TEČNOŠĆU“, dana 26. 06. 2020. godine, od 16:30 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.  

Komisija  

Kandidat spec. struk. inž. maš. Marko Majstorović braniće Master rad,  pod naslovom „PRIMENA INDUSTRIJSKOG ROBOTA  ABB IRB 6640 U PROCESU KOVANJA“,dana 08. 06. 2020. godine, od 16:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Komisija


Obaveštenje  Komisije za kandidata Miloša Novakovića možete pogledati ovde.


Obaveštenje  Komisije za kandidata Marka Majstorovića možete pogledati ovde.


Obaveštenje Komisije za kandidata Sinišu Suvajđžića možete pogledati Ovde.

Obaveštenje Komisije za kandidata Nikolu Ivetića možete pogledati Ovde.

Obaveštenje Komisije za kandidata Nebojšu Miljevića možete pogledati Ovde.


Obaveštenje Komisije možete pogledati ovde.


Master rad spec. struk. inž. maš. Aleksandra Milakovića, pod naslovom
„GPS SISTEM ZA PRAĆENJE VOZILA“stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 21. 02. 2019. do 28. 02. 2019. godine.

OVDE možete pogledati kompletan dokument.


Master rad spec. struk. inž. maš. Milana Ćosića, pod naslovom
„ Značaj uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001) u HK „Krušik” a. d.stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 02. 03. 2019. do 09. 03. 2019. godine.

OVDE možete pogledati kompletan dokument.


Master rad spec. struk. inž. maš. Vukašina Erića, pod naslovom SCADA sistemi i njihov značaj za potrebe menadžmenta u velikim termo i hidro- energetskim sistemima”

stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 02. 03. 2019. do 09. 03. 2019. godine.

OVDE možete pogledati kompletan dokument.


Kolega spec. struk. inž. maš. Milan Ćosić, braniće master rad, pod naslovom ,,ZNAČAJ UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM (ISO 9001) U HK “KRUŠIK” A. D.’’, u sredu, 20. 03. 2019. godine, od 12:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Ovde možete pogledati kompletan dokument.


Kolega spec. struk. inž. maš. Vukašin Erić, braniće master rad, pod naslovom“SCADA SISTEMI I NJIHOV ZNAČAJ ZA POTREBE MENADŽMENTA U VELIKIM TERMO I HIDRO-ENERGETSKIM SISTEMIMA”, u četvrtak, 21. 03. 2019. godine, od 11:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

OVDE  Možete pogledati kompletan dokument.


Master rad kandidata Pandilovski Ilije, pod naslovom: Metodologija ispitivanja elektromagnetnog zračenja primenom veštačke inteligencije stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 06. 05. 2019. god. do 12. 05. 2019. god.

Ovde možete pogledati kompletan dokument.


Kandidat spec. struk. inž. maš. Ilija Pandilovski, braniće master rad, pod naslovom „METODOLOGIJA ISPITIVANJA ELEKTRIČNOG ZRAČENJA PRIMENOM VEŠTAČKE INTELIGENCIJE“ u četvrtak , 23. 05. 2019. godine, od 13:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Kompletan dokumet možete pogledati Ovde.


Master rad spec. struk. inž. maš. Marijane Džepine, pod naslovom „PRIMENA BAR KODOVA I NJIHOV ZNAČAJ U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 22. 05. 2019. do 28. 05. 2019. godine.

Kompletan dokumet možete pogledati OVDE.


Master rad spec. struk. inž. maš. Nebojše Stojanovića, pod naslovom „PRIPREMA I MONTAŽA TERMIČKE IZOLACIJE NA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 26. 05. 2019. do 1. 06. 2019. godine.

Kompletan dokument možete pogledati ovde.


Kandidatkinja spec. struk. inž. maš. Marijana Džepina, braniće master rad, pod naslovom „PRIMENA BAR KODOVA I NJIHOV ZNAČAJ  U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU “ dana, 07. 06. 2019. godine, od 15:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Kompletan dokumet možete pogledati ovde.


Kandidat spec. struk. inž. maš. Nebojša Stojanović, braniće master rad, pod naslovom „PRIPREMA I MONTAŽA TERMIČKE IZOLACIJE NA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA “ dana, 13. 06. 2019. godine, od 14:00 sati, u sali 12 (amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd.

Kompletan dokument možete pogledati ovde.


Master rad kandidata spec. struk. inž. maš. Aleksandra Nastasića, pod naslovom „TEORIJSKA ANALIZA I IZRADA TOPLOTNE PUMPE SPECIFIČNE NAMENE SA AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM“,stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 05. 06. 2019. do 11. 06. 2019. godine.

Kompletan dokument možete pogledati ovde.

Comments are closed.

 • Kalendar vesti i obaveštenja

  септембар 2020.
  П У С Ч П С Н
  « авг    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930