villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Ginekološka ordinacija, ginekolog, ginekološki pregled, ginekološki pregled novi beograd, ginekološki pregled beograd, ginekolog belville, kontracepcija, kondilomi, kolposkopija, ginekološka ordinacija

Školska 2020/2021. godina

Master rad Nenada Maričića pod naslovom ,,Optimizacija režima rada energetskog bloka termoelektane“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, od 19.04.2021. do 26.04.2021. godine

Kandidat Poljašević Đorđa će brani master pod naslovom Prefabrikacija i montaža industrijskih cevovoda “ 26.04.2021. godine u 14:00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd

Odbrana master rada Pavlović Danila, koji je trebao da brani master rad pod naslovom ,,Izrada paknova za sabiranje bronzanog prstena parametarskim programiranjem na glodalici  DOOSAN DNM 750L II“, koja je bila zakazana za 05.04.2021. godine u 13:00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd.
ODLAŽE SE DO DALJNJEG ZBOG BOLESTI KOMENTORA.

Master rad Poljašević Đorđa pod naslovom ,, Prefabrikacija i montaža industrijskih cevovoda “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, od 02.04.2021. do 09.04.2021. godine

Kandidat Drajić Srećko će brani master pod naslovom ,,Tehnološka analiza obrade materijala laserom“ 05.04.2021. godine u 12:30 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd

Kandidat Pavlović Danilo će brani master rad pod naslovom ,,Izrada paknova za sabiranje bronzanog prstena parametarskim programiranjem na glodalici  DOOSAN DNM 750L II“, 05.04.2021. godine u 13:00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd.
ODBRANA SE ODLAŽE DO DALJNJEG ZBOG BOLESTI KOMENTORA.

Kandidat Bakić Goran će braniti master rad pod naslovom ,,Komparativna analiza konvencionalne tehnologije u odnosu na CNC tehnologiju u proizvodnom procesu obrade“, 05.04.2021. godine u 14 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd.

Kandidat Srđan Maksimović braniće master rad pod nazivom  ,, Automatizacija procesa proizvodnje bakarne žice metodom livenja u vis“ , 30.03.2021. godine u 16.00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd.

Master rad Srđana Maksimovića pod naslovom ,, Automatizacija procesa proizvodnje bakarne žice metodom livenja u vis“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, od 05.03.2021. do 12.03.2021. godine

Master rad Drajić Srećka pod naslovom ,,Tehnološka analiza obrade materijala laserom“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, od 05.03.2021. do 12.03.2021. godine

Master rad Bakić Gorana pod naslovom ,,Komparativna analiza konvencionalne tehnologije u odnosu na CNC tehnologiju u proizvodnom procesu obrade“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, od 26.02.2021. do 05.03.2021. godine

Master rad Pavlović Danila pod naslovom ,,Izrada paknova za sabiranje bronzanog prstena parametarskim programiranjem ma glodalici  DOOSAN DNM 750L II“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, od 26.02.2021. do 05.03.2021. godine

Kandidat Nikole Tepšić braniće master rad pod nazivom ,,Projektovanje i analiza teretne platforme“ , 30.12.2020. godine u 14.00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo Beograd.

Kandidat Đorđe Matić braniće master rad pod nazivom  ,, UNAPREĐENI POSTUPAK IZRADE SPOJNICE VIBRO MOTORA KOŠA DROBILICE ZAVARIVANJEM I PLAZMA REZANJEM“,  24.12.2020. godine  u 14.00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.

Master rad Nikole Tepšića pod naslovom ,,Projektovanje i analiza teretne platforme“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 14.12. 2020. do 21.12. 2020. godine

 Kandidat  Mladen Ilić braniti rad pod naslovom ,, Transport jalovine daljinskim upravljanjem na površinskom kopu „Drmno“,    07.12.2020. godine  u 12:00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.

Kandidat  Živković Aleksa braniće master rad pod naslovom ,, Tehnološki postupak, operacije i konstrukcija alata za kovanje trensportne kuke “, 07.12.2020. godine u 14 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.

Master rad Mladena Ilića pod naslovom ,, Transport jalovine daljinskim upravljanjem na površinskom kopu „Drmno““, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 24.11. 2020. do 01.12. 2020. godine

Kandidat Đorđe Matić braniće master rad pod nazivom  ,, UNAPREĐENI POSTUPAK IZRADE SPOJNICE VIBRO MOTORA KOŠA DROBILICE ZAVARIVANJEM I PLAZMA REZANJEM“,  03.12.2020. Godine  u 19.30 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd. – Odloženo zbog bolesti komentora.

Kandidat Nemanja Kostovski, braniće master rad pod naslovom ,, ISPITIVANJE ALUMINIJUMSKIH PROFILA METODAMA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE “, 01.12.2020. Godine  u 12.00 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd

Master rad Živković Alekse pod naslovom ,, Tehnološki postupak, operacije i konstrukcija alata za kovanje trensportne kuke “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 13 11. 2020. do 20. 11. 2020. godine.

Master rad Nemanje Kostovskog, pod naslovom ,, ISPITIVANJE ALUMINIJUMSKIH PROFILA METODAMA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 13 11. 2020. do 20. 11. 2020. godine

Master rad Matić Đorđa, pod naslovom ,, UNAPREĐENI POSTUPAK IZRADE SPOJNICE VIBRO MOTORA KOŠA DROBILICE ZAVARIVANJEM I PLAZMA REZANJEM“, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 13 11. 2020. do 20. 11. 2020. godine.

Kandidat Bovan Dragoljuba, braniće master pod naslovom ,, PROGRAMATOR ZA OTRESANJE FILTERA VREĆA , 05.11.2020. Godine  u 16.30 časova u sali 12 (Amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.


Zakazuje se sastanak Komisije za master studije za četvrtak 22.10.2020. godine. Sastanak će se održati u 13.30 časova u kabinetu broj 5.

Master rad Bovan Dragoljuba, pod naslovom ,, PROGRAMATOR ZA OTRESANJE Filter VREĆA “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 16. 10. 2020. do 23. 10. 2020. godine


Kandidat Stefana Radočaj,braniće master rad pod naslovom ,, KONSTRUKTIVNA ANALIZA I POUZDANOST MAŠINSKOG SISTEMA CNC STRUGA EMAG VL 5 “,  22.10.2020. godine u 14.00 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.


Kandidat Radomir Krnić, braniće master rad pod naslovom ,, PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZRADE DELOVA NA CNC GLODALICI EMCO CONCEPT MILL 55 “, 20.10.2020. godine u 13.30 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.


Kandidat Mirjana Dejanović, braniće master rad pod naslovom ,, PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZRADE DELOVA NA CNC STRUGU EMCO CONCEPT TURN 55 “, 20.10.2020. godine u 13.00 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.


Kandidat Siniša Marcikin, braniće master rad pod naslovom ,, Kaišni prenosnici snage u pognu izrade fine i grube keramike u fabrici ,,Toza Marković“  Kikinda “, 20.10.2020. godine u 12.30 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.


Kandidat Miljan Popović, će braniti master rad pod naslovom ,, MODERNIZACIJA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE “, 08.10.2020. godine u 14.00 časova u sali 12 (amfiteatar 6) Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo  Beograd.


Master rad  Siniše Marcikin, pod naslovom ,, Kaišni prenosnici snage u pognu izrade fine i grube keramike u fabrici ,,Toza Marković“  Kikinda “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 30. 09. 2020. do 7. 10. 2020. godine


Master rad Radomira Krnića, pod naslovom ,, PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZRADE DELOVA NA CNC GLODALICI EMCO CONCEPT MILL 55 “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 30. 09. 2020. do 7. 10. 2020. godine


Master rad  Mirjane Dejanović, pod naslovom ,, PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZRADE DELOVA NA CNC STRUGU EMCO CONCEPT TURN 55 “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 30. 09. 2020. do 7. 10. 2020. godine.


Master rad Stefana Radocaja, pod naslovom ,, KONSTRUKTIVNA ANALIZA I POUZDANOST MAŠINSKOG SISTEMA CNC STRUGA EMAG VL 5 “, stavlja se na uvid javnosti na period od 7 (sedam) dana, i biće u Biblioteci Visoke tehničke škole strukovnih studija Beograd, od 30. 09. 2020. do 7. 10. 2020. godine.

Comments are closed.

 • Kalendar vesti i obaveštenja

  април 2021.
  П У С Ч П С Н
  « мар    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930