villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Italijanska keramika, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Italijanska keramika, keramika, keramika beograd, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine

KONKURS ZA UPIS, OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE 2018/2019 – DRUGI UPISNI ROK

DRUGI konkursni rok

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija za sticanje visokog obrazovanja Visoka tehnička škola strukovnih studija, sa sedištem u Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152a, upisuje studente na sledeće studijske programe:

1. Kompjuterski mašinski sistemi:
– 21 studenta na teret budžeta i
– 30 studenata koji plaćaju školarinu.

2. Industrijsko inženjerstvo:
– 30 studenata na teret budžeta i
– 20 studenata koji plaćaju školarinu.

3. Energetska efikasnost i čista energija:
– 6 studenata na teret budžeta i
– 20 studenata koji plaćaju školarinu.


Visokoškolska jedinica u Valjevu

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija za sticanje visokog obrazovanja Visokoškolska jedinica van sedišta ustanove u Valjevu, Koste Abraševića 1, upisuje na studijski program Kompjuterski mašinski sistemi:

– 35 studenata koji plaćaju školarinu.


Važni datumi

– 03.09.2018. i 04.09.2018. – prijavljivanje kandidata od 11:00 do 15:00 časova,

– 07.09.2018. – polaganje klasifikacionog ispita u 11 časova,

– 10.09.2018. – objavljivanje jedinstvene rang liste,

– 12.09.2018. – objavljivanje konačne rang liste,

– 13.09.2018,14.09.2018. i 17.09.2018.- upis primljenih kandidata od 11:00 do 15:00 časova.


Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– Overene kopije svih svedočanstava srednje škole, kao i diplomu o završenom maturskom ispitu.

– Dokaz o uplati naknade na ime troškova polaganja klasifikacionog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Škole.

– Izvod iz matične knjige rođenih.

– Izvod iz matične knjige državljana.


Svi kandidati polažu klasifikacioni ispit iz matematike ili kombinovanog testa iz matematike, tehničko-tehnološke oblasti i informatike, po sopstvenom izboru.

U prvu godinu studija mogu se upisati lica sa stečenim četvorogodišnjim i trogodišnjim srednjim obrazovanjem.


Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i uspeha postignutog na klasifikacionom ispitu.

Na jedinstvenu rang listu može se podneti žalba direktoru Škole u roku od 24 časa od dana objavljivanja iste.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata


Primljeni kandidati prilikom upisa podnose:

-Originalna dokumenta svih svedočanstava srednje škole, kao i diplomu o stečenom srednjem obrazovanju.

-Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 dinara na žiro račun Škole.

-Dve fotografije 3.5 x 4.5.


Školarina za jednu godinu studija iznosi 52.000,00 dinara, i može se uplatiti u tri rate.

OVDE možete preuzeti obrazac  izjave za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja.

OVDE možete preuzeti obrazac izjave za pripadnike romske nacionalne manjine.

Sve uplate se vrše preko žiro računa: 840-2054666-92.

Komisija za sprovođenje upisa

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply