villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Italijanska keramika, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Italijanska keramika, keramika, keramika beograd, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine

Archive for the ‘Specijalističke’ Category

Specijalističke strukovne studije

 

Studijski program: Industrijsko inženjerstvo

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sem.

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostalo

ESPB

P

VDON

 

 

PRVA GODINA SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
1.

PTM400107

Prostiranje toplote i mase

I

Obavezni

3

3

0

 

6

2.

ZSP600204

Zavarivanje i spajanje materijala

I

Obavezni

3

1

1

 

6

3.

TSS700210

Transportni i skladišni sistemi

I

Obavezni

2

2

1

 

6

4.

NPT700211

Nove proizvodne tehnologije

I

Obavezni

2

2

1

 

6

5.

IOT720215

Inženjersko održavanje tehničkih sistema

II

Obavezni

3

2

1

 

6

6.

IUK920214

Integralno upravljanje kvalitetom

II

Obavezni

3

2

1

 

6

7.a

ELP820209

Elektronsko poslovanje

II

Izborni

2

0

2

 

6

7.b

ISM920215

Integrisani sistemi menadžmenta

II

Izborni

3

2

0

 

6

8.a

KSP020210

Kompjuterska simulacija procesa i sistema

II

Izborni

2

0

2

 

6

8.b

UPR920216

Upravljanje rizikom

II

Izborni

2

2

0

 

6

9.

STP000260

Stručna praksa

II

 

6

4

10.

ZAR000261

Završni rad

II

8

Ukupno ESPB

60

    

Studijski program: Kompjuterski mašinski sistemi

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sem.

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostalo

ESPB

P

V

DON

 

 

PRVA GODINA SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
1.

PTM400107

Prostiranje toplote i mase

I

Obavezni

3

3

0

 

6

2.

ZSP600204

Zavarivanje i spajanje materijala

I

Obavezni

3

1

1

 

6

3.

TSS700210

Transportni i skladišni sistemi

I

Obavezni

2

2

1

 

6

4.

NPT700211

Nove proizvodne tehnologije

I

Obavezni

2

2

1

 

6

5.

MES010212

Mehatronički sistemi

II

Obavezni

3

2

1

 

6

6.

TPS710213

Tribološki sistemi

II

Obavezni

3

2

0

 

6

7.a

KAK510209

Kompjuterska analiza konstrukcija

II

Izborni

2

0

2

 

6

7.b

PMS710214

Pouzdanost mašinskih sistema

II

Izborni

3

2

0

 

6

8.a

ENS510210

Eksploatacija CNC sistema

II

Izborni

3

2

0

 

6

8.b

PMK510211

Projekat mašinske konstrukcije

II

Izborni

1

2

2

 

6

9.

STP000260

Stručna praksa

II

 

6

4

10.

ZAR000261

Završni rad

II

8

Ukupno ESPB 

60

 

Studijski program: Energetska efikasnost i zelena energija

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sem.

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostalo

ESPB

P

VDON

 

 

PRVA GODINA SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
1.

KEE400107

Koncept energetske efikasnosti i menadžmenta – EU i nacionalne regulative

I

Obavezni

2

2

0

 

6

2.

MI600204

Metodologija istraživanja i izrada stručnih dela

I

Obavezni

2

2

0

 

6

3.

PTM700210

Prostiranje toplote i mase

I

Obavezni

3

3

0

 

7

4.

NPT700211

Nove proizvodne tehnologije

I

Obavezni

3

3

0

 

7

5.

MS720215

Mehatronički sistemi

II

Obavezni

2

3

0

 

6

6.

KGHV20214

Klimatizacija, grejanje, hlađenje i ventilacija

II

Obavezni

2

3

0

 

6

7.a

DSA820209

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

II

Izborni

3

2

0

 

6

7.b

OI920215

Obnovljivi izvori i održivi razvoj

II

Izborni

3

2

0

 

6

8.a

EM20210

Energetski monitoring i upravljanje sistemima

II

Izborni

3

2

0

 

6

8.b

EE920216

Energetska efikasnost u industriji, saobraćaju, građevini

II

Izborni

3

2

0

 

6

9.

STP000260

Stručna praksa

I

 

6

4

10.

ZAR000261

Završni rad

II

8

Ukupno ESPB

60

 

P – predavanja;    V – vežbe;    DON – Dodatni oblici nastave


 

O studijama

 

Studijski programi realizuju se u toku jednogodišnjih specijalističkih strukovnih studija, odnosno u dva semestara. Na akreditovanim studijskim programima Kompjuterski mašinski sistemi,  Industrijsko inženjerstvo i Energetska efikasnost i zelena energija zastupljeno je ukupno 10 predmeta, uključujući stručnu praksu i završni rad.

Uslov za upis Specijalističkih studija su završete osnovne strukovne studije sa minimum stečenih 180 ESPB* ili osnovne akademske studije sa minimum stečenim 240 ESPB. Pri upisu se formira Rang lista prijavljenih kandidata razvrstanih po studijskim programima, čiji je parametar za rangiranje prosečna ocena na osnovnim strukovnim, akademskim studijama. Pre upisa se NE POLAŽE prijemni ispit, a prijavljivanje kandidata, formiranje rang liste i upis studenata je u drugoj polovini septembra.

Svi predmeti su jednosemestralni, a nastava se odvija u vremenu od 15 nedelja u svakom semestru. Predviđeni broj bodova* za celokupne specijalističke studije je 60 ESPB, sa osnovnim ukupno 180 + 60 = 240 ESPB.

Svi upisani studenti uplaćuju iznos od  5.000,00 dinara na ime manipulativnih troškova. Školarina za celu godinu je 80.000,00 dinara i može se uplatiti u četiri jednake rate prema dinamici otplate definisanoj Ugovorom o studiranju, koji škola zaključuje za svim upisanim studentima.

*(ESPB – Evropski sistem prenosa bodova)
↓