villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Ginekološka ordinacija, ginekolog, ginekološki pregled, ginekološki pregled novi beograd, ginekološki pregled beograd, ginekolog belville, kontracepcija, kondilomi, kolposkopija, ginekološka ordinacija

Archive for the ‘Почетна’ Category

Konsultacije

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ

ШКОЛСКЕ 2011/2012. ГОДИНЕ

НАСТАВНИК/САРАДНИК

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

др Мирослав Меденица

1

Оперативни системи и кориснички софтвери

понедељак: 12,00 – 14,00

интернет центар

2

Оперативни системи и кориснички софтвери II

3

Информациони системи

4

Информациони системи II

5

Аутоматско управљање

др Александар Раковић

1

Одржавање CNC система

уторак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 6

2

Технолошки поступци

3

Обрадни процеси

4

Простирање топлоте и масе

5

Експлоатација CNC система

др Душан Шотра

1

Индустријско цртање

понедељак: 14,00 – 16,00

кабинет бр. 9

2

Елементи и преносници

3

Елементи и преносници II

4

Елементи и преносници CNC машина I

5

Елементи и преносници CNC машина II

6

Триболошки системи

7

Инжeњерство одржавања техничких система

др Мирослав Милићевић

1

Дигитална електроника

четвртак: 14,00 – 15,45

кабинет бр. 9

2

Сензори и актуатори

3

Мехатронички системи

др Радивој Поповић

1

Систем квалитета

петак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 7

2

Материјали

3

Површинска заштита метала

4

Термичка обрада метала

5

Заваривање и спајање материјала

6

Интегрално управљање квалитетом

др Милош Петронијевић

1

Предузетништво

среда: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 7

2

Управљање пројектима

3

Бизнис план

4

Планирање и контрола трошкова

5

Управљање ризиком

др Зајим Смајић

1

Производни инжењеринг

понедељак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 7

2

Техничка дијагностика

3

Системско инжењерство

4

Организација производње

5

Организација производње II

6

Поузданост машинских система

7

Инжeњерство одржавања техничких система

др Светомир Симоновић

1

Техничка механика

петак: 16,30 – 18,30

кабинет бр. 8

2

Техничка механика II

3

Отпорност материјала

4

Машинске конструкције

5

Компјутерско моделирање и симулација

6

Компјутерска анализа конструкција

7

Пројекат машинске конструкције

др Анкица Милојевић

1

Основи менаџмента

уторак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 7

2

Менаџмент

3

Маркетинг

4

Економика бизниса

5

Интегрисани системи менаџмента

др Ђорђе Диховични

1

Основи рачунарске технике

четвртак: 12,00 – 14,00

интернет центар

2

Компјутерско пројектовање I

3

Компјутерско пројектовање II

4

Програмирање

5

Програмирање II

6

Компјутерска симулација процеса и система

7

Електронско пословање

8

Стручна пракса

др Драган Живковић

1

Машински системи

уторак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 6

2

Хидраулика и пнеуматика

3

Транспортни и складишни системи

4

Нове производне технологије

5

Поузданост машинских система

6

Мехатронички системи

др Мићо Милетић

1

Инжењерска математика I

четвртак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 5

2

Инжењерска математика II

др Љиљана Јовковић

1

Енглески језик

понедељак: 13,00 -14,00

кабинет бр. 5

2

Енглески језик II

мр Радиша Жуњанин

1

Техничка механика I

понедељак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 8

2

Техничка механика II

3

Програмирање CNC система I

4

Програмирање CNC система II

5

Нове производне технологије

6

Експлоатација CNC система

мр Весна Шотра

1

Мерење и контрола

понедељак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 9

2

Алати и прибори

3

Флексибилни производни системи

4

Нове производне технологије

5

Инжeњерство одржавања техничких система

мр Зоран Карастојковић

1

Термичка обрада метала

понедељак: 12,00 – 14,00

кабинет бр. 10

2

Бизнис план

3

Заваривање и спајање материјала

4

Стручна пракса

мр Десанка Орлић

1

Основи рачунарске технике

четвртак: 12,00 – 14,00

канцеларија бр. 8

2

Сензори и актуатори

3

Дигитална електроника

4

Програмирање

мр Данијела Живојиновић

1

Компјутерско пројектовање I

уторак: 10,00 – 12,00

интернет центар

2

Компјутерско пројектовање II

3

Компјутерска анализа конструкција

4

Пројекат машинске конструкције

5

Стручна пракса

др Вељко Поткоњак

1

Роботи

уторак: 18,00 – 19,00

кабинет бр. 5

2

Флексибилни производни системи

3

Компјутерска симулација процеса и система

мр Горан Вујачић

1

Рачунарске мреже

среда: 13,00 – 14,00

кабинет бр. 9

2

Рачунарске мреже I

3

Електронско пословање

дипл. инж. Винко Шимпрага

1

Програмирање CNC система I

понедељак: 15,30 – 17,00

сала IV

2

Програмирање CNC система II

3

Компјутерско моделирање и анимација

проф. Радмила Ракочевић

1

Енглески језик I

среда: 14,00 – 15,00

кабинет бр. 5

2

Енглески језик II

Nastavni planovi

Smer: Kompjutersko projektovanje i modeliranje


Red.

broj

 

N A S T A V N I  P R E D M E T

 

S E M E S T A R

I

II

III

IV

V

1.

Inženjerska matematika I

2+2

 

 

 

 

2.

Inženjerska matematika II

 

2+2

 

 

 

3.

Engleski jezik I

2+0

 

 

 

 

4.

Engleski jezik II

 

2+0

 

 

 

5.

Sociologija i ekonomika

 

2+0

 

 

 

6.

Tehnička mehanika I

2+2

 

 

 

 

7.

Tehnička mehanika II

 

2+2

 

 

 

8.

Materijali

 

2+2

 

 

 

9.

Osnovi računarske tehnike

2+2

 

 

 

 

10.

Operativni sistemi i korisnički
softveri

 

2+2

 

 

 

 

11.

Industrijsko crtanje

2+2

 

 

 

 

12.

Kompjutersko projektovanje I

 

 

2+2

 

 

 

13.

Elementi i prenosnici CNC mašina I

 

 

2+2

 

 

14.

Elementi i prenosnici CNC mašina II

 

 

 

2+2

 

15.

Obradni procesi

 

 

2+2

 

 

16.

Tehnološki postupci

 

 

 

2+2

 

17.

Programiranje CNC sistema I

 

 

2+2

 

 

18.

Programiranje CNC sistema II

 

 

 

2+2

 

19.

Programiranje

 

 

 

2+2

 

 

20.

Kompjutersko projektovanje II

 

 

 

2+2

 

 

21.

Senzori i aktuatori

 

 

 

 

2+2

22.

Kompjutersko modeliranje i animacija

 

 

 

 

2+2

 

23.

Fleksibilni proizvodni sistemi

 

 

 

 

2+2

24.

Merenje i kontrola

 

 

 

2+2

 

25.

Menadžment

 

 

 

 

2+0

26.

Izborni  predmet  I

 

 

 

 

2+2

27.

Izborni  predmet  II

 

 

 

 

2+2

 

Stručna  praksa

 

 

 

 

 

 

 

UKUPAN FOND ČASOVA

 

12+10

 

12+8

 

10+10

 

12+12

 

10+8

Smer:  Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom

 

Red.
broj

 

N A S T A V N I  P R E D M E T

S E M E S T A R

I

II

III

IV

V

1.

Inženjerska matematika I

2+2

 

 

 

 

2.

Inženjerska matematika II

 

2+2

 

 

 

3.

Engleski jezik I

2+0

 

 

 

 

4.

Engleski jezik II

 

2+0

 

 

 

5.

Sociologija i ekonomika

 

2+0

 

 

 

6.

Tehnička mehanika I

2+2

 

 

 

 

7.

Materijali

 

2+2

 

 

 

8.

Osnovi računarske tehnike

2+2

 

 

 

 

9.

Operativni sistemi i korisnički
softveri

 

2+2

 

 

 

 

10.

Industrijsko crtanje

2+2

 

 

 

 

11.

Kompjutersko projektovanje I

 

 

2+2

 

 

 

12.

Elementi i prenosnici CNC mašina I

 

 

2+2

 

 

13.

Elementi i prenosnici CNC mašina II

 

 

 

2+2

 

14.

Obradni procesi

 

 

2+2

 

 

15.

Tehnološki postupci

 

 

 

2+2

 

16.

Organizacija proizvodnje

 

2+2

 

 

 

17.

Preduzetništvo

 

 

2+0

 

 

18.

Sistem kvaliteta

 

 

 

2+2

 

19.

Menadžment

 

 

2+2

 

 

20.

Informacioni sistemi

 

 

2+2

 

 

21.

Digitalna elektronika

 

 

 

2+2

 

22.

Marketing

 

 

 

2+2

 

23.

Proizvodni inženjering

 

 

 

2+2

 

24.

Ekonomika biznisa

 

 

 

 

2+2

25.

Upravljanje projektima

 

 

 

 

2+2

26.

Izborni  predmet  I

 

 

 

 

2+2

27.

Izborni  predmet  II

 

 

 

 

2+2

 

Stručna  praksa

 

 

 

 

 

 

 

UKUPAN  FOND  ČASOVA:

 

12+10

 

12+8

 

10+8

 

10+10

 

8+8

Smer:  Kompjuterizovani proizvodni sistemi

 

Red.
broj

 

N A S T A V N I  P R E D M E T

S E M E S T A R

I

II

III

IV

V

1.

Inženjerska matematika I

2+2

 

 

 

 

2.

Inženjerska matematika II

 

2+2

 

 

 

3.

Engleski jezik I

2+0

 

 

 

 

4.

Engleski jezik II

 

2+0

 

 

 

5.

Sociologija i ekonomika

 

2+0

 

 

 

6.

Tehnička mehanika I

2+2

 

 

 

 

7.

Tehnička mehanika II

 

2+2

 

 

 

8.

Materijali

 

2+2

 

 

 

9.

Osnovi računarske tehnike

2+2

 

 

 

 

10.

Operativni sistemi i korisnički
softveri

 

2+2

 

 

 

 

11.

Industrijsko crtanje

2+2

 

 

 

 

12.

Kompjutersko projektovanje I

 

 

2+2

 

 

 

13.

Elementi i prenosnici CNC mašina I

 

 

2+2

 

 

14.

Elementi i prenosnici CNC mašina II

 

 

 

2+2

 

15.

Obradni procesi

 

 

2+2

 

 

16.

Tehnološki postupci

 

 

 

2+2

 

17.

Programiranje CNC sistema I

 

 

2+2

 

 

18.

Programiranje CNC sistema II

 

 

 

2+2

 

19.

Mašinski sistemi

 

 

2+2

 

 

20.

Održavanje CNC sistema

 

 

2+2

 

 

21.

Senzori i aktuatori

 

 

 

 

2+2

22.

Digitalna elektronika

 

 

 

2+2

 

23.

Fleksibilni proizvodni sistemi

 

 

 

 

2+2

24.

Merenje i kontrola

 

 

 

2+2

 

25.

Menadžment

 

 

 

 

2+0

26.

Izborni  predmet  I

 

 

 

 

2+2

27.

Izborni  predmet  II

 

 

 

 

2+2

 

Stručna  praksa

 

 

 

 

 

 

 

UKUPAN  FOND  ČASOVA:

 

12+10

 

12+8

 

10+10

 

10+10

 

10+8

Lista izbornih predmeta

 1. Kompjutersko projektovanje i modeliranje

 2. Alati i pribori

 3. Termička obrada metala

 4. Površinska zaštita metala

 5. Digitalna elektronika

 6. Automatsko upravljanje

 7. Roboti

 8. Programiranje II

 9. Računarske mreže

 10. Informacioni sistemi

Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom

 1. Biznis plan

 2. Planiranje i kontrola troškova

 3. Kompjutersko projektovanje II

 4. Računarske mreže

Kompjutersko modeliranje i animacija

 1. Automatsko upravljanje

 2. Roboti

 3. Programiranje II

 4. Računarske mreže

 5. Informacioni sistem

 • Kalendar vesti i obaveštenja

  март 2021.
  П У С Ч П С Н
  « феб    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031